• Snel resultaat
  • Menselijke aanpak
  • Geen zorgen meer over contributie-inning
  • Online inzage in uw dossier
  • Meer inkomsten voor uw club
  • Volledig no-cure-no-pay!
Contributie aanmaning

Wij innen contributie voor uw club met hart voor uw leden.

Direct vordering indienen
Teruggebeld worden
Adviesgesprek aanvragen
of mail info@sportincas.nl

Contributie aanmaning

De grootte van verschillende sportverenigingen loopt uiteen van honderd tot meer dan duizend leden. De inkomsten van al deze verenigingen bestaan voornamelijk uit: contributie, sponsoring en kantine-inkomsten.

Het innen van de contributie is een taak van de ledenadministratie. Bij redelijk kleine verenigingen wordt dit ook wel gedaan door de penningmeester. Het is aan te bevelen om een contributie-reglement op te stellen. Hierin moeten de contributiebedragen per categorie worden opgenomen maar ook op welke wijze een vereniging omgaat met het niet of niet tijdig betalen van contributie.

In het verleden werd een contributie aanmaning zelden gebruikt. De penningmeester sprak het verenigingslid aan en hoopte dat het bedrag betaald zou worden. In het contributiereglement moet vastgelegd worden vanaf welk moment een contributie aanmaning wordt opgesteld. De contributie aanmaning moet een standaarddocument zijn wat op een vastgesteld tijdstip wordt verstuurd, bijvoorbeeld als het lid zijn contributie na twee weken nog niet betaald heeft.

Het voordeel van een standaard contributie aanmaning is dat de penningmeester niet iedere keer het wiel hoeft uit te vinden en dat de leden weten dat een standaardprocedure wordt gevolg. Daarbij hoort ook dat vastgelegd moet worden wat er gebeurt met het lidmaatschap als het lid na ontvangst van de contributie aanmaning in gebreke blijft. Meest voor de hand liggend is een schorsing van het lidmaatschap eventueel gevolgd door royement.

Hulp bij contributieaanmaning?

Lukt het u als penningmeester of bestuurslid van een sportvereniging toch niet om de contributieinning goed van de grond te krijgen? Heeft u het idee dat er teveel leden zijn die niet op tijd voldoen aan hun betaalverplichtingen? Schakel dan SportIncas in en laat uw langst lopende vordering direct beoordelen.

Omdat het niets kost, hebben we als kleine vereniging toch erg veel baat bij een incassobureau. Sportincas kozen we vanwege de sportieve aanpak voor onze leden.


Word ook direct klant
of vraag een adviesgesprek aan
Postadres
Postbus 50
2170 AB Sassenheim
info@sportincas.nl
www.sportincas.nl
0252-347988

ABN AMRO bank: 59.28.26.309
BTW-nummer: 800731293B01
KvK: 28057058
* verplicht veld
*
laat dit veld leeg