• Snel resultaat
  • Menselijke aanpak
  • Geen zorgen meer over contributie-inning
  • Online inzage in uw dossier
  • Meer inkomsten voor uw club
  • Volledig no-cure-no-pay!
Werkwijze

Het traject is simpel en op maat gemaakt voor sportclubs.

%%P_VAR_PREFIX%% %%P_MENUTITLE%%
%%P_MENUTITLE%%
%%P_MENUTITLE%%

Werkwijze

%%P_TEXT%%

Met de door Sportincas gehanteerde eenvoudige maar doeltreffende werkwijze zorgen we bijna altijd voor inning in het zogenaamde minnelijke traject. Dat betekent: geen deurwaarders, advocaten en rechters in het spel. Maar wel: via een persoonlijke en ‘sportieve’ benadering zorgen dat u uw contributie krijgt.

 

In  95% van de gevallen vindt via dit traject van SportIncas betaling plaats!


4staps.jpg

Als eerste stapt dient u uw vordering in. Dit kan via uw online dossier. Maar u kunt het ook aan ons over laten. Sportincas neemt u dan al het werk uit handen en houdt u op de hoogte van de vorderingen.

 

U heeft als voorwerk al een herinnering gestuurd.

Of u laat het sturen van de laatste vordering aan Sportincas over.

Daarna zullen wij bij uitblijvende betaling uw lid in gebreke stellen middels een aanmaning.

 

Als er niet op de aanmaning wordt gerageerd zoeken we telefonisch contact met het lid. Tijdens dit contact bespreken we de reden waarom er niet betaald is, de urgentie van het betalen van de contributie en maken we concrete afspraken. Overigens doen wij alle vervolgstappen in en na overleg met u als opdrachtgever. 

Uit ervaring blijkt dat het na één of meermaal contact met een incassobureau wat vriendelijk doch dringend verzoekt om betaling voldoende is om in 95% van de gevallen voor inning te zorgen. Na ontvangst van de inning boeken we deze door op de rekening van uw club.

 

En wat als er dan niet betaald is?

Van de 7% die niet via dit traject te innen is, is er pakweg de helft oninbaar wegens uiteenlopende redenen zoals de onmogelijkheid om te betalen, de echte onwil om te betalen en het "zoekraken" van een lid.

De overige helft overleggen we met u. Immers een volgende stap is inschakeling van ‘zwaarder geschut’ zoals een gerechtsdeurwaarder tot en met een advocaat. Die gang is vaak niet wenselijk en zet de relatie met uw lid vanzelfsprekend op het spel. Mocht de noodzaak er zijn, dan schalen wij de benodigde partijen in en zorgen we via die weg voor inning voor u.

Als penningmeester ken ik alle leden van onze club persoonlijk. Fijn dat ik nu alles uit handen kan geven aan SportIncas!


Word ook direct klant
of vraag een adviesgesprek aan
%%P_VAR_BLOCK_CONTENT%%
* verplicht veld
*
clear this field