home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Corona en incasso

Het afgelopen seizoen is voor vele verenigingen financieel een moeilijk seizoen geworden. Na het eerder afgebroken seizoen 2019-2020 is het seizoen 2020-2021 een seizoen om snel te vergeten geworden. Vooral bij zaalverenigingen is de speeltijd kort geweest. Bij de buitensporten is de jeugd nog redelijk gespaard gebleven maar voor senioren was er weinig te genieten.

Innings-achterstand bij sportclubs

Voor de meeste verenigingen zijn kosten doorgelopen terwijl de contributie uiteindelijk de belangrijkste en meestal enige inkomsten bron is gebleken. Tenminste als deze ook werkelijk ontvangen zijn. Veel verenigingen zitten nu nog met een forse innings-achterstand. Er zijn leden die het niet met de hoogte van de contributie eens zijn. Immers, er is nauwelijks gespeeld. Veel verenigingen worstelen met de vraag of zij de contributies alsnog moeten (laten) innen.

Lidmaatschap versus overeenkomst. 

De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken. Contributie is een zogenaamde “brengschuld”. Dit houdt in dat ieder lid ongevraagd zijn contributie volgens de bij de vereniging geldende regels dient te voldoen.

Het sturen van een factuur of het verzorgen van een automatische incasso is niet verplicht. Natuurlijk maakt het wel sturen van een factuur en het verzorgen van de incasso de verwerking van de contributie voor de vereniging sneller en gemakkelijker maar een lid kan zich hier niet op beroepen.

Contributie blijft verschuldigd.

Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Natuurlijk is de corona situatie uitzonderlijk. Maar het kan daardoor niet zo zijn dat leden vinden dat zij (een deel van) de contributie niet hoeven te betalen.

Sportincas als bemiddelaar

Sportincas kan hierin een bemiddelende rol spelen. En stukje maatwerk dat voor elke vereniging anders kan uitpakken. Misschien is het de wens van de vereniging om niet direct met een harde met een "incasso" te werken. Maar het geld moet wél binnenkomen! 

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN