home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Contributie innen is lastig.
Vertrouw daarom op
een incassobureau

Incasseren kan vervelend zijn

Een incassobureau neemt voor u een vaak vervelende “klus” uit handen. U moet een verenigingslid manen omdat er een betalingsachterstand is. Dat is vaak onplezierig en kost veel tijd. De tijd van een bestuurder is al zo beperkt. Bovendien wordt een herinnering of aanmaning van de penningmeester nogal eens terzijde gelegd.

Vergroot de kans op betaling

Sportincas kan op discrete wijze uw leden benaderen. Sportincas kan het probleem bespreekbaar maken en betalingsvoorstellen in behandeling nemen. Zonder dat de hele vereniging hiervan op de hoogte is. Voor Sportincas staat het sociale karakter van de vereniging voorop.

Een goede administratie is een goede basis

Het verzorgen en innen van de contributie is al een tijdrovende bezigheid. Bij veel verenigingen en sportclubs is dit in handen van de ledenadministrateur. Een goede administratie is de basis voor een goede verwerking van de contributies. Veel verenigingen innen de contributies aan de hand van een automatische incasso. Dit is een uitstekende manier van inning. Het geeft bovendien duidelijkheid aan de leden. Zolang het bedrag inbaar is gaat het goed. Maar op het moment van een stornering beginnen de problemen.

waarom_image_1

 

Stornering, het begin van veel ellende

Een stornering is een eerste signaal voor het ontstaan van mogelijke problemen in de toekomst. Een saldotekort of onjuist ingevoerde gegevens zijn vaak de oorzaken. Vervolgens brengt het extra werk met zich mee voor de administrateur of penningmeester. Pas als de administratie weer helemaal bij is komen deze storneringen aan het licht. Het goed inrichten van de ledenadministratie en het het correct invoeren van gegevens kunnen problemen voorkomen. Wilt u advies over hoe om te gaan met storneringen? Neem dan contact met ons op.

Oninbare incasso’s - of toch niet?

Bij veel verenigingen wordt met een automatische incasso gewerkt. De incasso wordt uitgevoerd nadat de leden middels de website en of een contributiefactuur op de aanstaande incasso zijn gewezen. Gelukkig blijken de meeste incasso’s inbaar. Maar de rekeningen die niet betaald worden zorgen voor problemen. Er wordt een herinnering gestuurd en daarna al of niet aangemaand. Maar is die factuur of aanmaning wel op de juiste manier ingericht en op tijd verzonden? Sportincas heeft het antwoord. Laat u ook overtuigen en neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

veel
gestelde
vragen

Ik heb mijn contributie al wel betaald aan mijn sportclub. Wat kan ik het beste doen?

Sportincas is geen onderdeel van een groter incasso- of deurwaardersbureau. De basis van Sportincas ligt bij de kennis van verenigingen van binnenuit. Vanuit die kennis en ervaring is Sportincas een partner voor u. Wat kan ik het beste doen?

Is het incassotraject altijd gratis?

Het incassotraject is voor de vereniging of de sportclub veelal gratis. Sportincas brengt wel kosten in rekening maar deze worden betaald door de "wanbetaler". Als de wanbetaler helemaal niet betaalt brengt Sportincas ook geen kosten in rekening. Niet betalen is dus voor risico van Sportincas. Betaalt de wanbetaler het bedrag niet aan Sportincas maar aan de vereniging dan beschouwt Sportincas de betaling als een resultaat van de incasso-opdracht. De vereniging of alsnog de wanbetaler draaien dan op voor de kosten. Maar daarover worden bij het verstrekken van de incasso opdracht duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd.

Wat doet Sportincas wel en wat niet?

Sportincas is geen onderdeel van een groter incasso- of deurwaardersbureau. De basis van Sportincas ligt bij de kennis van verenigingen van binnenuit. Vanuit die kennis en ervaring is Sportincas een partner voor u. Sportincas vordert voor de opdrachtgevers achterstallige vorderingen en of boetes van leden van sportclubs en verenigingen, (Of vorderingen die uit het lidmaatschap van een sportclub of vereniging voortvloeien).

Voetbalvereniging

Wat andere sportverenigingen zeggen

Sportincas helpt ons op regelmatige basis om bij de ‘lastige leden’ op een milde en menselijke manier de betaling van de contributie geregeld te krijgen. Erg knap en ook erg fijn!

Hans van Voort, penningmeester voetbalclub "Houdt Dapper Vol"

Tennisclub LTC Lisse

Wat andere sportverenigingen zeggen

Sportincas helpt ons op regelmatige basis om bij de ‘lastige leden’ op een milde en menselijke manier de betaling van de contributie geregeld te krijgen. Erg knap en ook erg fijn!

Mieke van der Wiel, Secretaris Tennisclub LTC Lisse

Tennisclub

Wat andere sportverenigingen zeggen

Kees Verdonk, Voorzitter tennisclub "De Leidsche Hout"

Voetbalvereniging Tennisclub LTC Lisse Tennisclub

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN