home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Het beste incassobureau
voor uw voetbalclub of
vereniging

Met Sport-Incas bent u zuinig voor uw leden

De meeste verenigingen staan vaak negatief tegenover het in de hand nemen van een incasso bureau voor hun club. Het is natuurlijk zo dat de leden met elkaar de vereniging maken. En je moet als vereniging zuinig zijn op je leden. Maar dat wil niet zeggen dat diezelfde leden niet op tijd hun verplichting hoeven na te komen.

Het nabellen van wanbetalers is voor de vereniging in kwestie en voor de penningmeester in het bijzonder vaak een zeer tijdrovende aangelegenheid. Daar komt bij dat alle soorten leden soms aangemaand moeten worden. Soms ook de heel actieve. De vereniging zelf is natuurlijk geen incasso bureau. Binnen de vereniging moet de zorg en de inzet uitgaan naar de sportieve taken. 

Voordelen voor uw vereniging

Waarom zou u het innen van contributiegelden uitbesteden aan een onderneming die gespecialiseerd is op dit gebied? Een incassobureau biedt uw voetbalclub de volgende voordelen, namelijk:

- Uw vereniging bepaalt het moment van betalen
- U hoeft niet achter het geld aan
- U bespaart geld uit omdat u geen deurwaarder hoeft in te schakelen
- U bespaart in personeelskosten
- U behoudt uw goede relatie met de leden van uw voetbalclub
- U heeft direct online inzage in uw incasso dossiers

Bij de juiste implementatie van een incassotraject is er een duidelijke acceptatie

De leden kijken er in de praktijk uiteindelijk niet van op dat de contributiegelden worden geïnd door een incasso bureau. De leden verwachten namelijk dat de vereniging op een professionele manier wordt bestuurd. Een goed verzorgd financieel beleid is hier onderdeel van. De continuïteit van een vereniging wordt mede bepaald door het op orde hebben van de financiële boekhouding. Mede daarom heeft het uitbesteden hiervan een hoge acceptatiegraad bij uw huidige en nog te werven leden.

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN