home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Verzorging van de
gehele contributie
door Sport-Incas

Het karakter van een vereniging of een sportclub wordt bepaald door de leden die er actief zijn. Maar voor een deel ook door de omgeving en door de historie. Daardoor is elke sportclub of vereniging anders. De aanpak om uw leden tot betaling aan te sporen is dan ook in veel gevallen niet altijd dezelfde.

Het doel is wel altijd hetzelfde. U wilt immers graag uw openstaande vorderingen tot een minimum beperken. Sportincas helpt u hierbij. Met een programma op maat en met incasso als doel.

Sportlink club

Veel verenigingen werken met de contibitie module uit Sportlink Club. Een goed en effectief hulpmiddel bij het innen van contributies. Niet iedereen betaalt eenzelfde contributie. En niet iedereen betaalt op hetzelfde moment. Er kunnen afwijkende afspraken worden "meegenomen". Sportincas is bekend met deze module.

Verzorging gehele contributie-inning

Het verzorgen van de contribies is voor de ledenadministrateur een omvangrijke klus. Mede door de omvang van het contributiebedrag is het wel een heel belangrijke maar ook tijdrovende  "klus".

Sportincas kan u bijstaan bij het inrichten van uw contributiemodule in uw ledenadministratie en indien gewenst  voor u de gehele contributie cyclus verzorgen.

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN