home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Over de wet incassokosten

Wet Incasso Kosten (WIK)
Er wordt vaak gesproken over de 'Wet Incassokosten' oftewel de WIK; de regeling heet Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en is officieel ingegaan op 1 juli 2012. Het is een staffel die wordt berekend over de hoofdsom, zoals hieronder genoemd. Over de vergoeding moet BTW worden doorbelast.

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012
15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

De vordering voor incassokosten wordt bovendien belast met de wettelijk verplichte BTW tarief 21%. 

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN