home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Wat is een verwerkersovereenkomst

Tussen Sportincas en de opdrachtgever wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. In een verwerkersovereenkomst wordt geregeld  wie verantwoordelijk is bij de verwerking van persoonsgegevens als daarvoor een ander bedrijf wordt ingeschakeld. De verwerker is degene die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. en. Met een verwerkersovereenkomst kunt u verantwoorden dat Sportincas ter beschikking gestelde persoonsgegevens mag verwerken en op welke manier.