home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Laat de contributie inning
over aan een specialist
voor sportclubs

Specialist op het gebied van contributieinning

Sportincas is specialist op het gebied van contributie inning voor sportclub en vereniging. Voorop staat de zorg voor onze opdrachtgever, de sportclub, maar wij zorgen ook voor een discrete, menselijke benadering van de wanbetaler. Vaak wordt met het inschakelen van een incassobureau snel resultaat behaald, omdat de wanbetaler schrikt en in de meeste gevallen snel tot betaling overgaat.

Contributie inning sportclub

Heeft u openstaande vorderingen op uw leden? Onze contributie inning vindt plaats op basis van no cure, no pay. Boeken wij geen resultaat? Dan bent u ons dus ook geen kosten verschuldigd. De incassokosten worden in principe betaald door de wanbetaler. Betaalt deze niet, dan worden de kosten gedragen door Sportincas. Betaalt de wanbetaler gedeeltelijk, dan kan een deel van de kosten voor rekening van de sportclub komen. Wij stellen hier met u een overeenkomst over op. Zo is de contributie inning sportclub voor u een zorg minder.

Volledige contributieverwerking

Verder kunnen wij de volledige contributieverwerking op ons nemen. Wij hebben ervaring met ledenbestanden in Sportlink. Het uitvoeren van de ledenadministratie behoort niet tot onze werkzaamheden.

De voordelen van Sportincas op een rij:

- Contributie inning van moeilijke contributies is ons specialisme
- Discrete, menselijke aanpak met snel resultaat
- Meer inkomsten voor uw sportvereniging
- Incassotraject op basis van no cure, no pay
- Desgewenst verzorgen wij uw volledige contributieverwerking
- Vrijblijvend en gratis adviesgesprek

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN