home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Veel gestelde
vragen

Algemeen

Waarom Sportincas boven een ander incassobureau?

Sportincas kent maar één soort incasso-opdrachten. Namelijk die van verenigingen en sportclubs. Veel andere incasso-bureaus doen dit soort incasso er bij. Sportincas beschouwt het als een specialisme. Met oog voor de opdrachtgever en een oogje voor de wanbetaler. Het gaat uiteindelijk om één resultaat; het innen van de vordering.

Wat betekent "no cure, no pay"?

Kort gezegd betekent dit dat als er geen resultaat geboekt wordt er ook geen kosten verschuldigd zijn. De incassokosten worden in principe betaald door de "wanbetaler". En betaalt de 'wanbetaler" uiteindelijk niet dan zijn de gemaakte kosten voor Sportincas. Bij gedeeltelijke betaling kan er wel een deel van de kosten bij de vereniging komen. Dit hangt van onze overeenkomst af.
 

Welke gegevens lever ik aan als sportclub ?

Dat is afhankelijk van het moment van actie voor Sportincas. De sportclub levert een overzicht aan van de acties tot het moment dat Sportincas start. In het overzicht staan de momenten van facturering van contributies en/of andere bedragen. (Verzenddatum eerste factuur, verzenddatum herinneringen(en) en verzenddatum laatste aanmaning). Verder staat in het overzicht een duidelijke weergave waarop de kosten betrekking hebben (contributie, boete, etc). De n.a.w. gegevens moeten de juiste zijn en indien mogelijk vergezeld gaan van een e-mail adres. Tot slot moet de opdrachtgever, indien bestaand, eerdere correspondentie overleggen aangaande openstaande en uit handen gegeven vorderingen. Sportincas kan eerder in het traject insteken. De laatste aanmaning kan door Sportincas worden verzorgd al of niet namens de vereniging. Afhankelijk van het aantal te versturen facturen kan een aanbod op maat worden gemaakt. Tot uiteindelijk de gehele contributie-verwerking. Het risico van niet betalen (en het daarmee niet ontvangen van de contributie) door de leden blijft altijd voor de sportvereniging.
 
 

Tarieven

Is het incasso traject altijd gratis?

Het incassotraject is voor de vereniging of de sportclub veelal gratis. Sportincas brengt wel kosten in rekening maar deze worden betaald door de "wanbetaler". Als de wanbetaler helemaal niet betaalt brengt Sportincas ook geen kosten in rekening. Niet betalen is dus voor risico van Sportincas. Betaalt de wanbetaler het bedrag niet aan Sportincas maar aan de vereniging dan beschouwt Sportincas de betaling als een resultaat van de incasso-opdracht. De vereniging of alsnog de wanbetaler draaien dan op voor de kosten. 

Dienstverlening

Wat doet Sportincas wel en wat niet?

Sportincas is geen onderdeel van een groter incasso- of deurwaardersbureau. De basis van Sportincas ligt bij de kennis van verenigingen van binnenuit. Vanuit die kennis en ervaring is Sportincas een partner voor u. Sportincas vordert voor de opdrachtgevers achterstallige vorderingen en of boetes van leden van sportclubs en verenigingen, (Of vorderingen die uit het lidmaatschap van een sportclub of vereniging voortvloeien).

Kan ook een kleine vorderring ter incasso worden aangeboden?

Ja. Sportincas neemt elke vordering in behandeling. Elke vereniging werkt met verschillende contributies. Een klein bedrag is voor een kleine vereniging misschien wel een groter bestanddeel van het de jaarbegroting dan een klein bedrag voor een grote vereniging. Voor alle verenigingen geldt dat het voortraject correct moet zijn doorlopen. Vraag hierover desnoods advies bij Sportincas.

Onze vereniging heeft nog nooit een incassobureau ingeschakeld. Hoe zullen onze leden reageren?

In eerste instantie zullen uw leden vreemd opkijken. Want wat overkomt hen nu? Zomaar een incasso bureau dat om betaling van een openstaande post vraagt. Wellicht zijn ze even boos en gepikeerd. Misschien schamen die leden zich wel. Maar in veel gevallen zullen deze leden hals over kop betalen. Want dit is toch niet de bedoeling. Zijn er andere problemen? Dan komen ze wellicht boven water. 

Werkt Sportincas voor commerciƫle instellingen?

Sportincas werkt specifiek voor verenigingen en sportclubs. De relatie tussen vereniging en leden is er een die gebaseerd op een lidmaatschap waaruit een contributieverplichting voortvloeit. Sportincas behandelt vooralsnog geen vorderingen die ontstaan uit abonnementen. Vraag hierover advies bij Sportincas.

Klachten

Hoe kan ik een klacht indienen?

Het ligt er aan welk soort klacht u bedoelt. Klachten over de werkwijze van Sportincas kunnen via een e-mail aan info@sportincas.nl worden ingediend. Klachten over de aanmaningen en of over de hoogte van de vorderingen die door Sportincas namens haar opdrachtgevers aan u worden doorbelast kunnen ook middels een e-mail aan Sportincas worden doorgegeven. Deze klachten worden door Sportincas aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Uitgangspunt moet zijn dat beide partijen vanuit een positieve invalshoek tot een oplossing van het probleem willen komen.

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN