home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Sportincas kan de volledige
facturatie voor uw
sportclub verzorgen.

Waarom deze dienst?

Het verzorgen en innen van de contributie is al een tijdrovende bezigheid. Bij veel verenigingen en sportclubs is dit in handen van de ledenadministrateur. Een goede administratie is de basis voor een goede verwerking van de contributies. Veel verenigingen innen de contributies aan de hand van een automatische incasso. Dit is een uitstekende manier van inning. Het geeft bovendien duidelijkheid aan de leden. Zolang het bedrag inbaar is gaat het goed. Maar op het moment van een stornering beginnen de problemen.  

Stornering, het begin van veel ellende

Een stornering is een eerste signaal voor het ontstaan van mogelijke problemen in de toekomst. Een saldotekort of onjuist ingevoerde gegevens zijn vaak de oorzaken. Vervolgens brengt het extra werk met zich mee voor de administrateur of penningmeester. Pas als de administratie weer helemaal bij is komen deze storneringen aan het licht. Het goed inrichten van de ledenadministratie en het het correct invoeren van gegevens kunnen problemen voorkomen. Is er iets voor u niet geheel duidelijk? Neem voor advies contact met ons op.

Bij veel verenigingen wordt met een automatische incasso gewerkt.

De automatische incasso is het meest gebruikte betaal systeem bij verenigingen. De incasso vindt plaats nadat de leden middels de website en of een contributiefactuur op de aanstaande incasso zijn gewezen. Gelukkig blijken de meeste incasso's inbaar. Maar de rekeningen die niet betaald worden zorgen voor problemen.  Er wordt een herinnering gestuurd en daarna al of niet gevolgd door een aanmaning. Maar is die factuur of aanmaning wel op de juiste manier ingericht en op tijd verzonden?  Sportincas heeft het antwoord.   Laat u ook overtuigen en neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN