home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Sportincas, een klein
specialistisch
incassobureau

Een kleine, specialistische organisatie

Sportincas is een kleine organisatie gespecialiseerd in het vorderen van bedragen voor sportclubs en verenigingen. Sportincas stelt zich ten doel in opdracht van haar opdrachtgever langs buitengerechtelijke wegen, of in overleg en met toestemming van de opdrachtgever, met hulp van derden, langs gerechtelijke weg te incasseren. Meer specifiek gaat het doorgaans om het innen van achterstallige contributies of boetes en dergelijke.

Onze missie: sociaal verantwoorde incasso

Sportincas stelt zich ten doel op een nette maar vooral ook sociaal verantwoorde wijze, leden van verenigingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Er kunnen veel redenen zijn waarom niet tot betaling wordt overgegaan. Vaak is het gemakzucht. Het lid leest op zijn smartphone dat de contributie nota's zijn verzonden maar vergeet vervolgens te betalen of te zorgen dat er voldoende saldo op de betaalrekening staat.  Dan wordt er door de bank gestorneerd met extra werk voor de ledenadministratie en extra kosten als gevolg.

waterpolo

 

Maatwerk

Maar soms zijn er zwaarwegende redenen. En dan komt het sociale aspect van de vereniging aan de orde. Zeker als het de vordering een jeugdlid betreft.  Bijvoorbeeld omdat er een onenigheid is tussen het lid en de ouders met vereniging over de plaatsing in een team. Of er zijn even financiële problemen waardoor het betalen in één keer een beetje moeilijk is geworden. In al die gevallen moeten beide partijen tot een oplossing willen komen. Sportincas is hierin de bemiddelende partij. 

Altijd de beste oplossing

En dat is wat Sportincas onderscheidt. Samen met de opdrachtgever en de "wanbetaler" zoeken wij de beste oplossing. Discreet en zonder poespas. En steeds met dezelfde contactpersoon. Dat is voor u wel zo prettig.

De 10 zekerheden met Sportincas

1. Specialist voor sportclubs
2. Betere kasstroom
3. Altijd persoonlijk contact
4. Zelden deurwaarder nodig
5. Meer inkomsten voor uw club
6. Structureel beter betaalgedrag
7. 24/7 toegang tot uw dossier
8. Eén contactpersoon bij Sportincas
9. Niks te verliezen: No-cure-no-pay!
10. Administreren wordt weer leuk

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN