home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Heeft u een klacht?

Het ligt er aan welk soort klacht u bedoelt.

Klachten over de werkwijze van Sportincas kunnen via een e-mail aan info@sportincas.nl worden ingediend.

Klachten over de aanmaningen en of over de hoogte van de vorderingen die door Sportincas namens haar opdrachtgevers aan u worden doorbelast kunnen ook middels een e-mail aan Sportincas worden doorgegeven. Deze klachten worden door Sportincas aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Uitgangspunt moet zijn dat beide partijen vanuit een positieve invalshoek tot een oplossing van het probleem willen komen. U stuurt uw klacht naar info@sportincas.nl

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN