home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Maan uw contributies
tijdig en zorg voor
een betere cashflow

De grootte van verschillende sportverenigingen loopt uiteen van honderd tot meer dan duizend leden. De inkomsten van al deze verenigingen bestaan voornamelijk uit: contributie, sponsoring en kantine-inkomsten.

Innen van contributiebedragen

Het innen van de contributie is een taak van de ledenadministratie. Bij de meeste verenigingen wordt dit ook wel gedaan door de penningmeester. Grotere verenigingen hebben soms een aparte penningmeester voor het contributie gedeelte. Het is aan te bevelen om een contributie-reglement op te stellen. Hierin moeten de contributiebedragen per categorie worden opgenomen maar ook op welke wijze een vereniging omgaat met het niet of niet tijdig betalen van contributie.

Een opzet voor contributie aanmaning

In het verleden werd een contributie aanmaning zelden gebruikt. De penningmeester sprak het verenigingslid aan en hoopte dat het bedrag betaald zou worden. In het contributiereglement moet vastgelegd worden vanaf welk moment een contributie aanmaning wordt opgesteld. De contributie aanmaning moet een standaarddocument zijn dat op een vastgesteld tijdstip wordt verstuurd, bijvoorbeeld als het lid zijn contributie na twee weken nog niet betaald heeft.

Het voordeel van contributie-aanmaning

Het voordeel van een standaard contributie aanmaning is dat de penningmeester niet iedere keer het wiel hoeft uit te vinden en dat de leden weten dat een standaardprocedure wordt gevolgd. Daarbij hoort ook dat vastgelegd moet worden wat er gebeurt met het lidmaatschap als het lid na ontvangst van de contributie aanmaning in gebreke blijft. Meest voor de hand liggend is een schorsing van het (spelend) lidmaatschap eventueel gevolgd door royement. Veel ledenprogramma's hebben bovendien de mogelijkheid van het instellen van een financiële blokkade op ledenniveau waardoor een overschrijving naar een andere vereniging niet zomaar mogelijk is. 

Hulp nodig bij contributieaanmaning?

Lukt het u als penningmeester of bestuurslid van een sportvereniging toch niet om de contributie inning goed van de grond te krijgen? Heeft u het idee dat er teveel leden zijn die niet op tijd voldoen aan hun betaalverplichtingen? Schakel dan Sportincas in voor een vrijblijvend adviesgesprek of laat uw langst lopende vordering direct beoordelen.

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN