home werkwijze waarom een incassobureau nieuws contact

Sportclubs financieel in het nauw

Steeds meer sportclubs hebben last van geldzorgen blijkt uit onderzoek van een incassobureau  Maar liefst drie op de vier hebben te maken met problemen. Dit komt mede doordat zowel sponsoren als leden grote betalingsachterstanden hebben. Door corona is die situatie voor veel verenigingen nog actueler geworden.

Tekorten voor sportverenigingen

De verenigingen lopen hierdoor aan het einde van het jaar tegen tekorten aan. Bovendien wordt de subsidiekraan door gemeenten dichtgedraaid. Volgens het onderzoek hebben de sportclubs gemiddeld            € 2.000 aan contributie openstaan en € 6.000 aan sponsorgelden. 

Hockey- en voetbalclubs ervaren steeds frequenter problemen bij het innen van contributies en sponsorgelden. Er zijn zelfs clubs die jaarlijks meer dan 6000 euro moeten afschrijven op hun vorderingen.

Soft incassobeleid

Penningmeesters van clubs hanteren over het algemeen een vrij soft incassobeleid ten faveure van de persoonlijke band met clubleden. Het onderhoud van sportcomplexen en investeringen in trainingsfaciliteiten is meestal de sluitpost in een poging de jaarbegroting alsnog rond te krijgen. Daar wordt dan op bezuinigd. Maar de leden ervaren die faciliteiten juist als noodzakelijk!

Onderzoekgrootte

In totaal waren bij het onderzoek 124 sportclubs betrokken. In alle regio’s is specifiek ingezoomd op de sporten voetbal, hockey en tennis gezien de omvang van de betrokken sportbonden. In alle regio’s blijken vrijwel alle sportclubs met achterstallige contributies te kampen (65-72%), alleen is de omvang van de bedragen in de Randstad groter. De bedragen lopen op tot wel € 10.000 per jaar.

Gemiddeld schreven sportclubs in de Randstad en Brabant de laatste drie jaar ruim € 2.000 aan sponsorgelden af, tegen zo’n € 900 in Noord-Nederland. Problemen met achterstallige sponsorgelden komen in de Randstad vaker voor dan daarbuiten (bij 45% van de sportclubs).

Demografische verschillen

Ten opzichte van de Randstad lijkt in de provincie door de kleinschaligheid van de verenigingen meer sociale controle te bestaan tussen leden en sponsors onderling. Dat lijkt een positief effect te hebben op de betalingsmoraal. Ook komen in de grote steden vaker sociale problemen voor waarbij sportclubs coulanter optreden richting leden die contributies niet betalen.

Te weinig sportclubs schakelen een incassobureau in

De betrokken sportbonden bevestigen dit beeld. Meer dan 84% van de clubs schakelt nooit een incasso-organisatie in en geeft de voorkeur aan een persoonlijke benadering van leden. Opvallend is dat de bestuursfunctie van penningmeesterposities meestal ingevuld wordt door vrijwilligers met een financiële achtergrond. In clubverband laten zij echter hun zakelijke normen sneller los dan in hun eigen professionele werkomgeving.

Bron; FM (financieel management)

Hoe kunnen we je helpen?

AFSPRAAK MAKEN VORDERING INDIENEN